Evästeet

Kosteuseristys

Rakennuksissa muodostuu kosteutta erilaisista päivittäisistä toiminnoista, kuten ruuanlaitosta ja peseytymisestä. Kosteus voi kuitenkin nousta rakenteisiin myös rakennuksen alla olevasta maaperästä.

Tämän seurauksena rakenteissa voi alkaa kasvaa organismeja, kuten hometta. Tämä voi aiheuttaa rakenteisiin myös jäätymis- tai korroosiovaurioita. Lisäksi kosteus heikentää merkittävästi rakenteiden lämmöneristysominaisuuksia ja aiheuttaa siten suurempia lämpöhäviöitä.

Näiden haittavaikutusten ehkäisemiseksi on tärkeää, että kosteuseristystä koskevat vaatimukset täyttyvät. Esim. lämpötilakertoimeen ja sisäpinnan lämpötilaan liittyvät raja-arvot, joiden on toteuduttava luotettavassa kosteuseristämisessä.

Ilman kosteus
Kondenssiveden kertyminen
Homeen kasvu
Lämpötilakerroin f
Sisäpinnan lämpötila θsi