Evästeet

Kylmäsillat

Kylmäsillat ovat rakenteiden yksittäisiä kohtia, joissa on viereisiä alueita suurempi lämpöhäviö. Tämä puolestaan johtaa siihen, että rakenteen sisäpinnan lämpötila on kylmäsillan kohdalla paikallisesti muita kohtia alhaisempi, mikä voi edistää homeiden kasvua (terveysriski). Muita kylmäsiltojen seurauksia voivat olla kondenssiveden kertyminen ja rakenteiden vaurioituminen.

Kylmäsiltojen mahdollisia syitä on useita. Suurempi lämpöhäviö voi johtua joko tasomaisesta muodosta poikkeavasta komponentin yksityiskohdasta (geometrinen kylmäsilta) tai käytetyistä materiaaleista, joiden vuoksi kyseisessä kohdassa on suurempi lämmönjohtavuus (rakenteellinen kylmäsilta).

Erityyppiset kylmäsillat
Kylmäsiltoihin liittyvät keskeiset lämpöteknologian termit
Viivamaiset kylmäsillat
Pistemäiset kylmäsillat
Kolmiulotteiset kylmäsillat (huoneiden nurkat)
Passiivitalojen kylmäsillat
Passiivitalostandardi