Evästeet

Lämmönjohtavuus λ

Lämmönjohtavuus kuvaa miten hyvin materiaali läpäisee lämpöä. Pieni λ-arvo tarkoittaa pientä lämmönjohtavuutta, suurta lämmönvastusta ja hyvää lämmön eristävyyttä. Eristeillä on pieni lämmönjohtavuus (tyypillisesti 0,035 W/(mK)), kun taas esimerkiksi teräksellä on suuri lämmönjohtavuus (ruostumaton teräs 15 W/ (mK)) ja tavallinen teräs (60 W/mK).

Lämmönjohtavuus kertoo kuinka monta wattia lämpöä virtaa neliömetrin kokoisessa metrin paksuisessa homogeenisessa materiaalissa kun pintojen välillä on asteen lämpötilaero.

Ekvivalentti lämmönjohtavuus λeq Schöck Isokorb®-tuotteille
Ekvivalentti lämmönjohtavuus useasta materiaalista koostuvassa rakennekomponentissa on lämmönjohtavuus, joka lämmöneristykseltään vastaavalla samankokoisella suorakulmaisella homogeenisella rakennekomponentilla on paikalleen asennettuna. Ekvivalentti lämmönjohtavuus voidaan määrittää kahdella tavalla.

Lambda 3.dim.
Ensimmäisessä määritysmenetelmässä käytetään kolmiulotteista kylmäsiltalaskentaa Schöck Isokorb®-tuotteen lämpötekniseen laskentaan. Koko Schöck Isokorb® kaikkine komponentteineen otetaan huomioon ja määritetään sen kylmäsiltavaikutus. Sen jälkeen Schöck Isokorb® korvataan suorakulmaisella samankokoisella rakenteella, jonka lämmönjohtavuudelle haetaan kokeilemalla arvo, joka tuottaa saman lämpöhäviön kuin yksityiskohtaisesti laskettu Schöck Isokorb®.

Lambda 1.dim.
Toinen menetelmä ekvivalenttisen lämmönjohtavuuden määritykseen on laskea kaikkien rakenneosien poikkipinta-aloilla painotettu lämmönjohtavuuden keskiarvo. Tällöin oletetaan, että lämpö virtaa vain yhteen suuntaan ja kolmiulotteisen lämmön johtumisen vaikutus jää huomiotta. Näin saatava ekvivalentti lämmönjohtavuus on suurempi ja varmalla puolella, koska kolmiulotteisessa laskennassa lämpö joutuu kulkemaan pitemmän matkan. Menettely on kuvattu standardissa SFS EN ISO 10211- 1 vähäisille kylmäsilloille, jotka voidaan korvata homogeenisilla materiaaleilla.

Kuva 18: Kuva esittää kuinka λeq-arvo lasketaan 1-dim-menetelmällä Schöck Isokorb® -tuotteelle. Se jaetaan pituussuunnassa osiin niin, että kaikki yksittäisten komponenttien poikkipinta-alat ovat selvästi näkyvissä. Sitten kerrotaan komponenttien (raudoitukset, painelaakerit ja eristysmateriaali) poikkipinta-alat vastaavilla lämmönjohtavuuksilla. λeq saadaan jakamalla kaikkien komponenttien summa tuotteen referenssi-alalla.

Yhdellä ekvivalenttisen lämmönjohtavuuden λeq arvolla voidaan kuvata useista materiaaleista koostuvan monimutkaisen rakenteen lämmönjohtavuutta. Ekvivalenttisella lämmönjohtavuudella λeq voidaan siten ilmaista Schöck Isokorb® eriste-elementin lämmöneristysominaisuuksia. Sitä voidaan käyttää korvaavana lämmönjohtavuutena kolmiulotteisissa kylmäsiltalaskelmissa.

Ekvivalenttisen lämmönjohtavuuden λ-arvon käytöstä laskennassa on esimerkki sivulla.

Lämmönvastus R
Lämmönläpäisykerroin U
Lämpökonduktanssi
Lisäkonduktanssit Ψ ja Χ