Evästeet

Rakennuksen energiankulutus

Rakennuksen vuotuista kokonaisenergiankulutusta kuvataan Suomen rakentamismääräyksissä E-luvulla, joka on energiamuotojen kertoimilla painotettu ostoenergian laskennallinen kulutus nettoalaa kohden (kWh/m2). Laskennan yksityiskohdat on esitetty määräyksissä ja ohjeissa (RakMk D3 ja RakMk D5).

Kokonaisenergiankulutus lasketaan lähtien liikkeelle energiantarpeista. Rakennuksen energiantarve koostuu tilojen ja ilmanvaihdon lämmitystarpeesta, käyttöveden lämmitystarpeesta, tilojen ja ilmanvaihdon jäähdytystarpeesta sekä valaistuksen ja kuluttajalaitteiden sähköenergiantarpeesta.

Huonetilojen lämmöntarve
Rakennusvaipan johtumislämpöhäviöt
Epäsäännölliset kylmäsillat