Evästeet

Suuntaviivat

Yhteistyössämme asiakkaiden, tavarantoimittajien ja koko Schöck-yritysryhmän työntekijöiden kanssa kyse ei ole pelkästään suorittamisesta mahdollisimman järkevällä tavalla. Markkinaehtoisten tuoteratkaisujen, liiketaloudellisten tunnuslukujen ja tarkkojen prosessien määrittämisen lisäksi tarvitaan myös yhteinen perusta rinnakkaiselolle. Siis perusta tavalle, jolla kohtelemme toisiamme. Uskomme vakaasti, että arvot ja toiminnan suuntaviivat ovat menestyksen edellytyksiä samalla tavoin kuin selkeät taloudelliset tavoitteet. Ne määräävät yrityksen menestyksen tulevaisuudessa.

Strategia ja päämäärät

 • Olemme niche markkinoija raudoitusteknisille tuotteille ja keskitymme ratkaisemaan lämpösiltoja ja askeläänien vaimennusta koskevia ongelmia. Uusilla toimialakentillämme tarjoamme innovatiivisia ja tulevaisuuteen suuntautuvia ongelmaratkaisuja.
 • Innovatiivisuus ja liiketoimintamme kansainvälisyys luovat perustan jatkuvalle ja määrätietoiselle kasvullemme.
 • Korkea omapääomaosuutemme antaa meille mahdollisuuden pysyä riippumattomina ja säilyttää vapaat kädet liiketoiminnassamme.
 • Unohtamatta ekologista ja yhteiskunnallista vastuutamme tavoitteenamme on pystyä jakamaan houkuttelevat osingot osakkaillemme.

Arvojen ja toimenpiteiden suuntaviivat

 • Ajattelemme ja toimimme yrityksessämme osasto- ja toimialarajat ylittäen. Kolleegamme ja muut osastot ovat meille yrityksen sisäisiä asiakkaita.
 • Huippusuoritus on menestyksemme tärkeä edellytys.
 • Kohtelemme liikekumppaneitamme avoimesti ja rehellisesti. Asiakkaidemme tyytyväisyys on kaiken toimintamme perusta.
 • Käyttämällä hyväksi koko asiantuntemustamme pyrimme jatkuvasti tarjoamaan asiakkaillemme korkealuokkaisia tuotteita ja palveluja.
 • Tarkoituksenamme on parantaa toimintaamme jatkuvasti.
 • Virheet ovat meille haaste entistä parempiin suorituksiin, ja jokainen meistä tekee kaikkensa löytääkseen virheiden syyt ja korjatakseen ne.
 • Konflikteja ei voida luonnollisestikaan välttää; me otamme ne avoimesti puheeksi ja ratkaisemme ne nopeasti ja oikeudenmukaisesti.
 • Jokainen Schöckin henkilökunnan jäsen noudattaa kaikissa suhteissa Complicance-ohjesääntöjämme seuraten sekä lakimääräisiä että yrityksemme sisäisiä säännöksiä ja määräyksiä niin yrityksessämme kuin siinä maassa, jossa hän toimii.
 • Keskipisteenä meillä on aina ihminen. Siksi me panostamme sosiaaliseen kanssakäymiseen sekä yrityksemme sisällä että yhteiskunnan kaikilla aloilla.

Yrityksen johto ja yhteistyö

 • Schöckin johtohenkilöt ovat esikuvia, jotka sekä edistävät työntekijöitään että vaativat heiltä suorituksia edesauttaen heitä siten huipputuloksiin.
 • Johdamme yritystä päämäärätietoisesti ja annamme työntekijöillemme vastuuta ja pelivaraa päätöksenteossa.
 • Vastuu johtamisprosessin onnistumisesta on sekä johtohenkilöllä että työntekijöillä.
 • Vuorovaikutus on suoraa, avointa ja rehellistä.
 • Annamme, vaadimme ja edistämme reilua palautetta jonka avulla johtamisemme laatua voidaan mitata.
 • Keskustelemme arvostaen ja selkeästi suorituksista, käyttäytymisestä ja konflikteista antaaksemme työntekijöillemme mahdollisuuden selkeään orientoitumiseen.
 • Johdonmukaisessa johtamiskäyttäytymisessämme käytämme mallina tilannejohtamisen periaatteita.
Yhteystiedot

HauCon Finland Oy
Hyttipojankuja 2
02780 Espoo
info@schoeck.fi
www.haucon.fi

Myyntipäällikkö:
Lennart Söderström
Puh: +358 (0) 207 430 894